Adana - Mersin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi - Yıldız Teknik OSGB

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İş Sağlığı(*); "Her türlü işte çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının, korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin,önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları,onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini, özetle işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar”.

6331 sayılı yasanın "Sağlık Gözetimi" başlıklı 15. maddesine göre işverenler, işçilerin,

1) İşe girişlerinde,

2) İş değişikliğinde,

3)İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde,

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.

  6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır.